Služby

Logistika

Logisticky orientované služby, ale i řešení vytvořená na míru odpovídají potřebám zákazníkům. Využitím našich služeb obdržíte komplexní logistický servis a záruku, že zboží dorazí na místo dodání včas a nepoškozené. Kontejnery našich zákazníků jsou odbavovány v přístavech Hamburg – Německo a Felixstowe – Velká Británie. V obou přístavech zajišťujeme celní odbavení, nakládání zboží včetně překládky do jiných typů návěsů a samozřejmě přepravu do jednotlivých destinací v Evropě. Zákazník může zvolit mezi variantou v podobě vlakové nebo kamionové přepravy zboží k zákazníkovi. Se smluvní partnerem odbavujeme zásilky zákazníků v Anglie na letištních terminálech v okolí Londýna – Stansted, Heathrow a Galwic.

Poptejte službu

Celní služby

V oblasti zprostředkování celního odbavení je zastoupena široká škála služeb. Při poskytování celních služeb klademe důraz na potřeby zákazníků a veškeré služby nastavujeme na základě individuální poptávky.

Portfolio celních služeb:

 • Zastupování v celním řízení
 • Vystavení celních prohlášení do režimů TRANSIT, VÝVOZ, DOVOZ – třetí země
 • Fiskální zastupování v Německu
 • Zjednodušené postupy pro jednotlivé režimy – odbavení z Vašeho podniku, firmy či provozovny. Zjednodušené postupy nejsou vázány na pracovní dobu celního úřadu.
 • Centralizované celní řízení po celé České republice - možnost odbavení na jiném celním úřadě, než se nachází zboží
 • Zajištění celního dluhu v jednotlivých režimech
 • Zprostředkování služeb v dopravě s našimi partnery
 • Zprostředkování daňového poradenství
 • Celní poradenství
 • Zajišťování celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Zajištění osvědčení o původu zboží EUR.1
 • Zajištění osvědčení o statusu zboží ATR
 • Vyplňování karnetů TIR, ATA, nákladních listů CMR a dalšíchdokladů předkládaných v celním řízení
 • Zajištění celních skladů a dočasných skladů v prostorách našich zákazníků
 • Zpracování, příprava žádostí a podávání žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů,zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady
 • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží
 

Poptejte službu

Intrastat

INTRASTAT je systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT mají subjekty, které překročí práh pro vykazování tj. 8.000.000 Kč / rok. V případě, že Vaše společnost vyváží, či dováží zboží v rámci Evropské unie a překročí hranici, má zákonnou povinnost předkládat Českému statistickému úřadu data pro INTRASTAT.

Pro tento případ společnost Calleva sped. s.r.o. zajišťuje kompletní zpracování a odeslání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu v rámci EU. Zároveň bude provedena registrace právnického subjektu na celním úřadě. Pro jednání můžete využít zastoupení při jednání s orgány státní správy.

Poptejte službu